Toon:

Aanvullende reis- en boekingsvoorwaarden Pin High

Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR-Reizigersvoorwaarden en ANVR-Boekingsvoorwaarden en zijn van toepassing op alle reizen van Pin High Golftravel, hierna te noemen Pin High.

Artikel 1. (Aan)betaling

1.1 Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Reizen inclusief vliegtickets, cruise, camperhuur, bezoeken aan nationale parken inclusief 'pretparken' of bezoeken aan culturele of sportevenementen en reizen buiten Europa en de Middellandse Zee landen kunnen hiervan afwijken. Wij maken dit dan vooraf duidelijk aan de reiziger.

1.2 Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken vóór de vertrekdag (bij eigenvervoerreizen uiterlijk zes weken vóór de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van Pin High.

1.3 Indien de overeenkomst binnen zes weken vóór de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 2. Opzegging door de reiziger (annulering)

2.1 Standaardannuleringskosten U dient ons na een gebeurtenis waardoor de reis (mogelijk) wordt geannuleerd onmiddellijk, doch uiterlijk 3 werkdagen na de gebeurtenis te informeren. Indien de gebeurtenis plaatsvindt binnen 10 kalenderdagen of op de dag van vertrek, dan bent u verplicht dit onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur telefonisch te melden. Tijdens kantooruren belt u +31(0)23-5615305 en daarbuiten +31(0)411-650787. Voor annuleringsvoorwaarden en -kosten verwijzen wij u naar de ANVR-voorwaarden.

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zal Pin High de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

  • bij annulering tot de 56ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
  • bij annulering vanaf de 56ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag of bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

2.2 Afwijkende annuleringskosten en indeplaatsstelling Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zal Pin High de reiziger in afwijking op de standaardannuleringskosten zoals bedoeld in 2.1, ongeacht het moment van annuleren, 100% annuleringskosten in rekening brengen voor vliegtickets, cruises, camperhuur, huur van golfbenodigdheden, motorboten of zeiljachten en entreetickets voor nationale parken en culturele of sportevenementen. Ook is voor deze onderdelen een 'indeplaatsstelling' zoals bedoeld in de ANVR-Reizigersvoorwaarden en ANVR-Boekingsvoorwaarden niet mogelijk.

2.3 Deelannulering 2.3.1 Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel(kamer), appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

2.3.2 Pin High doet aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie. Zo zal de per persoonsprijs normaal gesproken afwijken indien bijvoorbeeld het gevolg van de deelannulering is, dat één van de deelnemers nu een eigen kamer ter beschikking heeft of dat de verblijfskosten in een appartement of de kosten voor het gebruik van een huurauto nu verdeeld moeten worden over minder personen.

2.3.3 Voor de in 2.3.2. bedoelde reiziger(s) gelden voor de betaling van de gewijzigde reissom de normale betalingsregels.

2.3.4 Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.

2.3.5 Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Annuleringen dienen schriftelijk aan Pin High te zijn gericht. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 3. Bemiddeling

Indien in de brochure en/of op de website bij een accommodatie vermeld staat dat Pin High optreedt als bemiddelaar, dan gelden niet de ANVR-Reizigersvoorwaarden, maar uitsluitend de ANVR-Boekingsvoorwaarden voor die betreffende accommodatie.

Artikel 4. Automatisch interessante aanbiedingen

Indien u via Pin High een reis geboekt heeft, ontvangt u automatisch de nieuwste Pin High brochures als ook interessante aanbiedingen en wetenswaardigheden per e-mail en per post. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u dit bij boeking aangeven of later zich ieder moment afmelden.

Hoofddorp, juli 2018