Toon:

Voorwaarden winactie

Voorwaarden winactie 'Maak kans op een reischeque van € 250,-' bij aanmelding nieuwsbrief:

 • De actie ‘Maak kans op een reischeque van € 250,- ’ wordt georganiseerd door Pin High Golftravel, Opaallaan 1210, 2132 LN Hoofddorp. Pin High Golftravel is eigenaar van deze actie. Met jij/je wordt de deelnemer aan deze actie bedoeld.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Maak kans op een reischeque van € 250,- ’, hierna te noemen: de actie.
 • Looptijd van de actie: aan het eind van elke kwartaal wordt een reischeque verloot.
 • Pin High behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
 • Deelname aan de actie houdt in dat je akkoord gaat met deze actievoorwaarden. De minimale leeftijd voor deelname aan de actie is 21 jaar.
 • Deelnemers aan de actie maken elk kwartaal kans op een reischeque van € 250,-.
 • Deelname geschiedt door je aan te melden voor onze nieuwsbrief.
 • Onder alle aanmeldingen wordt door middel van loting de winnaar getrokken aan het begin van het nieuwe kwartaal.
 • De winnaars worden uiterlijk in de eerste maand van het kwartaal bekendgemaakt en ontvangen schriftelijk bericht.
 • De namen van de winnaars worden op de Pin High website (https://www.pinhigh.nl/prijswinnaars) bekendgemaakt.
 • De prijs is niet overdraagbaar en kan niet gewijzigd of ingewisseld worden voor contant geld of andere prijzen.
 • Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.
 • Met deelname aan de actie geef je je akkoord voor aanmelding voor de Pin High nieuwsbrief.
 • De uitslag is niet herroepbaar en niet op welke andere wijze ook beïnvloedbaar.
 • De winnaar dient binnen 7 dagen na ontvangst van de e-mail te reageren. Bij gebreke daarvan kan geen aanspraak meer worden gemaakt op deelname aan de actie respectievelijk het winnen van de prijs.
 • Wanneer de prijs door oorzaak van de deelnemer niet kan worden geïnd, kan Pin High Golftravel hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk zijn of compensatie bieden.
 • Jouw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt door Pin High Golftravel.
 • Medewerkers van Pin High Golftravel en ook anderen die direct bij de organisatie van de actie zijn betrokken, zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
 • Een deelnemer mag slechts één keer deelnemen aan de actie.
 • Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 • Pin High Golftravel is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • Voor meer informatie over ons privacy policy: https://www.pinhigh.nl/privacy.