Toon:
×

Maak kans op een reischeque t.w.v. € 250,-

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang de beste golfdeals! Maak bovendien kans op een reischeque
t.w.v. € 250,-.

Door je in te schrijven ga je akkoord met onze privacy policy en actievoorwaarden.

Duurzaamheidsbeleid Pin High

Pin High Golftravel is al sinds 1989 jaar dé golfreisspecialist. Er zijn in Nederland ongeveer 400.000 geregistreerde golfers. Pin High Golftravel wil golfers de mogelijkheid bieden zo duurzaam mogelijk op golfvakantie te gaan. Zij werkt dan ook graag mee aan het verduurzamen van de reissector en heeft om die reden deel genomen aan het CARMACAL project van ANVR en NHTV. Doel van dit project was consumenten de mogelijkheid te geven hun CO2-uitstoot te compenseren en de mogelijkheid te bieden om te kiezen voor een groenere golfreis.

Onderstaand is voor de korte en lange termijn een aantal ambities neergelegd waaraan Pin High Golftravel zich wil committeren om op die manier ook richting te geven aan dit streven.

1. Hoe is duurzaamheid binnen Pin High Golftravel georganiseerd?

DTO-coördinator
Als uitvloeisel van het Product Milieu Zorg beleid van de ANVR is een coördinator duurzaamheid aangesteld. Deze functie wordt momenteel vervuld door zowel operationeel directeur Matthijs Hermsen als Simone Luijt van customer relations.

DTO-team
Het DTO-team komt 2 keer per jaar bijeen, bespreekt verschillende initiatieven en werkt het voorgenomen beleid verder uit. Matthijs Hermsen en Simone Luijt waarborgen de initiatieven.

Intern draagvlak voor duurzaamheid
De duurzaamheidsgedachte is belangrijk en wordt steeds breder gedragen binnen Pin High Golftravel. Tijdens de maandelijkse updates geeft het management team een update over waar Pin High Golftravel staat ten aanzien van het duurzaamheidsbeleid.

Donaties en goede doelen
Al jaren steunt Pin High Golftravel de Stichting voor Geestelijk en Maatschappelijk Welzijn Gehandicapten Nederland. Deze stichting organiseert projecten die het geestelijk en maatschappelijk welzijn bevorderen van mensen met een verstandelijke beperking, chronisch zieken en ouderen. Tevens streeft Pin High Golftravel ernaar om elk jaar tijdens een teamuitje een goed doel te sponsoren. Daarnaast is Pin High betrokken bij diverse projecten en ondersteunt zij verschillende organisaties. Zie hiervoor de pagina Pin High doet meer op onze website.

Ambitie en missie
Pin High Golftravel is in 2023 Travelife partner geworden. Nu wij Travelife Partner zijn, gaan wij uiteraard verder met de volgende stap richting duurzamer toerisme: Travelife Certified. Het doel is om dit in 2024 voor elkaar te krijgen! Als missie ziet Pin High Golftravel verdere verduurzaming als een noodzakelijke en logische ontwikkeling. Zowel aan de productkant als intern wil Pin High Golftravel hierbij voorop lopen binnen de golftouroperator sector in Nederland en België.

Certificaten
In januari 2015 heeft Pin High Golftravel een Groene Veer certificaat in ontvangst mogen nemen, omdat zij heeft deelgenomen aan het Carmacal project van ANVR en NHTV. Op 16 mei 2023 heeft Pin High Golftravel de Travelife Partner award in ontvangst genomen. Deze prijs erkent de langdurige inspanningen van Pin High Golftravel op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Pin High Golftravel voldoet hiermee aan meer dan 100 criteria op het gebied van kantoorinrichting, productaanbod, internationale zakenpartners en klantinformatie. De Travelife Partner standaard dekt de ISO 26000 Corporate Social Responsibility thema's, waaronder milieu, biodiversiteit, mensenrechten en arbeidsverhoudingen, intern duurzaam beleid en huisvesting.

Duurzaam kantoorpand
Sinds mei 2017 is Pin High Golftravel gevestigd op Opaallaan 1210 te Hoofddorp. Bij de inrichting is zoveel mogelijk gestreefd naar hergebruik van materialen. Alle bureauonderstellen, kasten en o.a. ook de vloerbedekking zijn gebruikt aangekocht. Ons kantoorpand heeft energielabel C, hetgeen een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m² per jaar betekent. LED verlichting en zonnepanelen staan op de planning van de beheerder.

Afvalverwerking
Pin High Golftravel streeft ernaar de hoeveelheid afval tot een minimum te beperken. Afval wordt zoveel mogelijk door het kantoorpersoneel gescheiden. Zo is er aparte inzameling van papier, organisch afval, glaswerk, chemisch afval en overig. Tonercartridges worden gerecycled en geschonken aan Stichting AAP. Stichting AAP kan met de opbrengst van deze inzamelingsactie een groot deel van zijn dagelijkse kosten dekken. Een waardevolle bijdrage dus. De cartridges en toners worden gerecycled door Eeko.

Papierverbruik
Pin High Golftravel streeft ernaar om het papierverbruik te minimaliseren. Alle printers staan standaard afgesteld op dubbelzijdig printen. Medewerkers worden erop geattendeerd zoveel mogelijk zwart-wit te printen. Tevens ontvangt onze klant zijn/haar reisbescheiden digitaal. Voorheen was dit op papier en werd deze per post naar de klant gestuurd. Het streven is om in 2024 nagenoeg papierloos te zijn.

Brochures en flyers
Pin High Golftravel streeft ernaar om in 2024 uitsluitend drukwerk te gebruiken van FSC gecertificeerd recycled papier.

Energie- en waterverbruik
Pin High Golftravel streeft ernaar om in haar bedrijfsuitvoering zuinig met energie en water om te gaan dan wel energie- en waterbesparende maatregelen te treffen. Wij stimuleren de beheerder zonnepanelen toe te passen en LED verlichting te monteren. Onlangs is een energiezuinige ketel geïnstalleerd. Verder hebben wij zon- en warmtewerende folie op de ramen laten bevestigen om zodoende op warme dagen minder gebruik te maken van de airconditioning.

Mobiliteit personeel
Pin High Golftravel kiest ervoor de mobiliteit per fiets te bevorderen door middel van een fietsplan. Voor alle buitenlandse vliegreizen van de medewerkers wordt per ticket een boom geplant via het programma van Trees for All. Ook voor alle buitenlandse autoreizen van de medewerkers wordt per auto een boom geplant via het programma van Trees for All.

2. Reis van/naar de bestemming

Wanneer het gaat om de negatieve impact van golfreizen op natuur en milieu, heeft de reis van en naar de bestemming hierin vaak een groot aandeel. Met name vlieggolfreizen kunnen 70 à 80% van de totale uitstoot veroorzaken. Derhalve heeft Pin High Golftravel besloten om een bijdrage voor de natuur te doen in de vorm van het planten van bomen via het CBF-erkende* goede doel Trees for All. Trees for All gebruikt de donatie van Pin High Golftravel voor de aanplant van landschapselementen in Nederland. Zie de website Trees for All voor meer informatie.

Door middel van het planten van landschapselementen dragen wij bij aan een groene en gezondere wereld. Landschapselementen zijn de structuren in een landschap, zoals heggen, bomenrijen, houtsingels of bosjes. Deze bomen en heggen geven elk landschap een uniek karakter. Ook zijn ze een belangrijke bron van biodiversiteit: talloze planten en dieren vinden er hun voedsel, een schuilplek of de ruimte om zich voort te planten. De afgelopen jaren zijn veel landschapselementen uit het landelijk gebied verdwenen. Derhalve zet Trees for All zich in voor het herstel van bomen en heggen op het platteland.

  • De CBF-erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door CBF wordt uitgegeven. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen deze erkenning krijgen.*

3. Duurzame accommodaties en golfbanen

De selectie van geschikte accommodaties is een cruciaal element van productontwikkeling bij Pin High Golftravel en hangt van veel factoren af.

Inventarisatie keurmerken
Pin High Golftravel inventariseert regelmatig in welke mate duurzaamheid een rol speelt in de bedrijfsvoering en in hoeverre accommodaties op het gebied van duurzaamheid gecertificeerd zijn. Daarbij is een selectie gemaakt van onafhankelijke, toetsbare certificaten. Alle accommodaties en golfbanen met een dergelijk certificaat vindt de consument bij Pin High Golftravel onder de noemers Pin High Eco hotels en Pin High Eco banen.

Duurzaamheidsclaims in standaardcontract
Een aantal aspecten dat wat Pin High Golftravel betreft behoort tot een duurzame verantwoorde bedrijfsvoering wordt opgenomen in het standaardcontract als zijnde vanzelfsprekend: geen kinderarbeid, redelijke betaling van het personeel, geen aantasting van de biodiversiteit, een goede afvalverwerking, geen bedreigde diersoorten op het menu, etc.

Ambitie
Product managers moeten alert zijn op duurzame accommodaties. De doelstelling voor 2024 is dat het aantal Pin High Eco hotels met 10% groeit.

4. Pin High Golftravel en haar lokale agenten

Op een aantal bestemmingen werkt Pin High Golftravel nauw samen met zogenaamde lokale agenten. In overleg met onze product managers worden programma’s bedacht en uitgewerkt, accommodaties geselecteerd en eventuele excursies geregeld. Met betrekking tot duurzaamheidsissues speelt de lokale agent dan ook een zeer belangrijke rol.

Selectie/evaluatie agenten
Bij de selectie van nieuwe agenten en/of evaluatie van bestaande agenten wordt het duurzame karakter van een agent standaard als criterium meegenomen en is zodanig opgenomen op de checklist van de product manager.

Ambitie
Het is de ambitie van Pin High Golftravel om in 2024 enkel nog met gecertificeerde duurzame lokale agenten te werken. Dit houdt in dat zij de doelstellingen van Pin High Golftravel ondersteunen en hiermee akkoord gaan.

5. Bestemmingen

Op dit moment organiseren wij golfreizen in circa 25 verschillende landen.

Klimaatneutrale arrangementen
Pin High Golftravel maakt bij het samenstellen van haar golfreizen graag gebruik van lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid. In de toekomst wil Pin High Golftravel dit steeds meer in haar assortiment opnemen, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van elektrische huurauto’s.

Speciale aandacht voor het duurzame karakter van de golfreis
Zowel op reisniveau als bij de beschrijving van de accommodaties is het mogelijk aandacht te besteden aan specifieke kenmerken van duurzaamheid, bijvoorbeeld het bezit van keurmerken of certificaten. Bij de accommodaties waarvan wij weten dat zij een erkend certificaat voor duurzaamheid hebben, markeren wij met ons label Pin High Eco hotels. Bij de banen doen we dit met het label Pin High Eco banen.

Ambitie
Het is de ambitie van Pin High Golftravel om bij de keuze en selectie van nieuwe bestemmingen duurzaamheid en kwetsbaarheid zorgvuldig in overweging te nemen.

6. De reizigers van Pin High Golftravel

Reizigers van Pin High Golftravel verwachten een hoge prijs-kwaliteitverhouding van Pin High Golftravel. Wanneer de uitvoering van de golfreis niet conform hun verwachtingen is, laten zij ons dit direct weten. Ook vanuit dat oogpunt vormen zij onze belangrijkste voelsprieten als het gaat om de diensten van accommodatiehouders, leveranciers en lokale agenten.

Goede en volledige informatie
Pin High Golftravel streeft ernaar haar klanten volledige en correcte informatie te geven over hun golfreis en de reisbestemming. Op o.a. de website en in de reisbescheiden wordt hieraan uitgebreid aandacht besteed.

Duurzaamheid in reisenquête
Iedere reiziger ontvangt na afloop van de golfreis een digitale reisenquête waarin gevraagd wordt hoe zij de golfreis in al zijn facetten hebben gewaardeerd. De feedback van onze klanten wordt gemonitord door de afdeling Klantenservice, besproken in het DTO-team en waar nodig doorgegeven aan de product managers.


PH231023-1